Algemene ledenvergadering 2017

Op woensdag 12 april hebben wij onze algemene ledenvergadering gehouden, in het Theehuis van NOVO Ons Hertenkamp.

Het verslag van deze vergadering kan door leden worden opgevraagd via het contactformulier.