Contributie

Tijdens de ALV op 12 april 2017 is besloten om de contributie niet te wijzigen ten opzichte van 2016. De contributie bedragen zijn:
– automatische incasso € 6,00
– zelf overmaken € 7,50
– bij contant betalen € 7,50

Wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven dan graag de contributie zelf overmaken naar:
NL97 RABO 0129 0444 90 tnv Dorpsbelangen Harkstede
met vermelding van uw lidnummer en postcode met huisnummer.

Rond 31 mei wordt de contributie van € 6,00 via automatische incasso geïnd.
En vanaf 1 juni halen de bestuursleden de contributie van € 7,50 bij de leden, die niet via automatische incasso betalen.

Klik hier om u aan te melden als lid van Dorpsbelangen Harkstede.

Klik hier als u al lid bent en een machtiging voor incasso van de contributie wilt afgeven.