Voortgang werkzaamheden noordelijke ontsluitingsroute 16 september 2020

Sinds dit voorjaar werken we aan de voorbereiding van de aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute. Dat is de nieuwe route voor auto, fiets en openbaar vervoer tussen de Vossenburglaan-Hoofdweg en de P+R – Oostelijke ringweg. Dit najaar gaan de werkzaamheden echt van start. In dit bericht leggen we graag uit welke werkzaamheden de komende maanden gepland staan. Dat doen we wel met een slag om de arm. De definitieve selectie van aannemers is nog niet rond. Zij zien soms redenen een planning aan te passen. Ook het weer of andere zaken die we onderweg tegenkomen, kunnen de planning beïnvloeden.

Zanddepot

Voor de aanleg van de ontsluitingsroute is veel zand nodig. Dat komt achter de Pilotenweg vandaan, waar we werken aan de uitbreiding van het Woldmeer. Het zand wordt gemengd met water en via buizen vervoerd naar het zanddepot. Dat zanddepot komt in het weiland tussen de Hoofdweg en de Middelberterweg. Voordat het zand in het zanddepot kan worden gespoten, moeten we de komende maanden het nodige voorbereidende grondwerk doen. De buizen voor het zandtransport komen ook boven de Hoofdweg te liggen. Over het zandtransport hebben we een filmpje gemaakt, dat kunt u hier bekijken. De verwachting is dat het zandtransport in oktober start en zo’n zes maanden duurt.

Omleidingsroute Hoofdweg – Vossenburglaan

Op de kruising Hoofdweg – Vossenburglaan komt een nieuwe rotonde. Om die te kunnen bouwen en zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken, moeten we een omleidingsroute maken voor auto’s en fietsers. Dat gebeurt ook dit najaar. De omleidingsroute blijft tot eind 2021 liggen, dan is de rotonde klaar voor gebruik.

Informeren aanwonenden

Direct aanwonenden informeren we regelmatig over de werkzaamheden. Eind oktober – begin november organiseren we, als de coronamaatregelen het toestaan, meerdere kleinschalige informatiebijeenkomsten waarvoor we omwonenden gericht uitnodigen. Dan zijn de aannemers geselecteerd en weten we weer meer over de planning, bouwmethodes etc.

Planning op langere termijn

De aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute is opgeknipt in drie delen, te zien op onderstaand kaartje. De werkzaamheden aan het eerste deel starten dit najaar. De werkzaamheden aan de onderdoorgang bij de Middelberterweg starten volgens de huidige planning in het voorjaar van 2021. Ook hier is een tijdelijke omleidingsroute nodig. Als laatste wordt het deel tussen de onderdoorgang en de P+R aangelegd. Als alles volgens planning planning verloopt, is de nieuwe route in de zomer van 2022 helemaal klaar.

Meerstad Ontsluitingsroute

Repair Café start weer op!

We starten het Repair Café weer op! Op zaterdag 12 september staan onze reparateurs weer klaar in het theehuis en de stal van Cosis Ons Hertenkamp, Appelhof 32 te Harkstede. Er wordt gerepareerd van 13.00-16.00 uur. We zijn niet met de voltallige groep vrijwilligers aanwezig, vanwege de corona maatregelen. Ook een kopje koffie drinken in het theehuis kan nu niet, maar buiten op het terras natuurlijk wel. We houden ons aan de 1,5 meter afstand.

Meerstad gaat uitbreiden

Meerstad wordt uitgebreid om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen. Hiervoor is veel zand nodig. Dat wordt ten oosten van de roeibaan gewonnen en naar een zanddepot verplaatst.

Het vervoer van dit zand zal via ‘hydraulisch’ transport gaan. Dit betekent dat er via buizen zand met water naar de plek van bestemming wordt gepompt. Dit scheelt veel ritten met vrachtwagens en CO2 uitstoot.

Het buizensysteem zal in oktober worden aangelegd en lopen deels over land en over water. Als de buizen eenmaal liggen zullen omwonende hiervan niets meer merken.
Bijgesloten is een kaart waar de buizen komen te liggen en de begeleidende brief omtrent de werkzaamheden. Bij vragen en/of meer informatie kan contact worden opgenomen via 050 – 599 57 10 of een mail worden gestuurd naar info@meerstad.eu

 

Aanmelden Kinderactiviteiten Zomervakantie

Mede door corona zien onze KinderVakantieweek activiteiten er dit jaar anders uit. Er is geen Timmerdorp en zijn de activiteiten nu over de hele schoolvakantie verspreid. De activiteiten die nu bekend zijn staan hieronder.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over de activiteiten zoals locatie, groepsindeling en kosten, maar ook voor het verplicht inschrijven (m.u.v. het voetbal) op deze activiteiten.

Voor onderstaande activiteiten kan je je aanmelden via: https://inschrijven.nl/form/2020081050498-nl

Oproep: Samen organiseren van activiteiten voor kids t/m 12 jaar in de schoolvakantie

Wat doen jullie in de schoolvakantie? Af en toe een dagje of weekje weg en verder thuisblijven?

Dorpsbelangen wil graag met jullie, ouders en kinderen, een Kindervakantieprogramma maken gedurende de gehele schoolvakantie op enkele dagen per week, zodat we toch een leuke vakantie hebben.

Als basislocatie maken we gebruik van De Vakantievilla: de kantine en de velden van vvHarkstede. We houden ons aan de coronamaatregelen en werken met corona protocollen. Voor buitenactiviteiten en binnenactiviteiten, met kleine groepen, zijn er veel mogelijkheden.

We denken aan activiteiten op het gebied van Sport & Spel, Dans & Muziek, Knutselen & Koken, Mode & Fashion, etc.

We hebben al een aantal activiteiten klaar staan waar we hulp van ouders bij nodig hebben om door te kunnen laten gaan. Zoals gewoonlijk vragen we van ouders 1 x mee te helpen bij een activiteit.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om zelf activiteiten aan te dragen.

Meedoen?

Kun en wil jij als ouder een activiteit aanbieden voor een (kleine) groep kinderen voor een paar uur of voor een dagdeel, een ochtend, middag of avond? Wij kunnen dat samen met jou organiseren. Neem snel contact met ons op kindervakantieweek@dorpsbelangenharkstede.nl

Speeltuin weer open op zaterdagen!

Vanaf 1 juni mag de speeltuin weer open voor bezoekers, daarbij wordt volgens een corona protocol gewerkt.

Omdat er veel behoefte is aan activiteiten willen we graag van 6 juni t/m 29 augustus alle zaterdagmiddagen van 13.00-17.00 uur de speeltuin openstellen.

Voor een deel hebben we daar al vrijwilligers voor, maar dat zijn er nog niet genoeg om alle zaterdagen open te kunnen.

Wil jij ook eens op een zaterdagmiddag een dienst draaien?
Meld je dan aan bij info@dorpsbelangenharkstede.nl

Kindervakantieweek 2020 zoekt versterking

Elk jaar is het weer een feest en doen meer dan honderd kinderen mee aan de activiteiten in de laatste week van de zomervakantie. Voor de Kindervakantieweek 2020 zijn we op zoek naar enkele enthousiaste (groot)ouders om ons team te versterken. We hebben nog mensen nodig voor het:

  • Helpen ontwikkelen van het programma
  • Maken en uitvoeren van een communicatieplan
  • Ontwikkelen van de vormgeving
  • Helpen organiseren en regelen van de voorbereidende activiteiten

Het team start  in januari. Deelname kost u gemiddeld 1,5 uur per week.

Meedoen? Of gewoon eerst geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar  info@dorpsbelangenharkstede.nl  of bel met Anke van Duuren 06-242641491