Algemene ledenvergadering 2018

Op woensdag 11 april 2018 hebben wij onze algemene ledenvergadering gehouden, in het Theehuis van NOVO Ons Hertenkamp.

Het verslag van deze vergadering kan door leden worden opgevraagd via het contactformulier.