Nieuwe ontsluitingsroute Meerstad februari 2021

Zoals u weet, komt tussen de Vossenburglaan in Meerstad en de P+R een nieuwe snelle route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Als alles volgens planning verloopt is de route eind 2022 klaar. De route bestaat uit twee nieuwe wegen: de Meerstadlaan en de nieuwe Borgweg. Omdat we geen inloopbijeenkomst kunnen organiseren, hebben we over het ontwerp van de ontsluitingsroute en de planning van de werkzaamheden een toelichtende film gemaakt.

De werkzaamheden aan de nieuwe ontsluitingsroute zijn opgeknipt in drie delen:

1.      De aanleg van de rotonde Vossenburglaan-Hoofdweg, de aanleg van het eerste stukje Meerstadlaan, de aanleg van de nieuwe Borgweg en de aanpassingen bij Klein Harkstede;

Uitvoering in grote lijnen van eind februari tot en met vierde kwartaal 2021

2.      De aanleg van de onderdoorgang Middelberterweg;

Uitvoering in grote lijnen van april 2021 tot laatste kwartaal 2022

3.      De verbinding van de Meerstadlaan aan de P+R Meerstad en de aanpassingen van de rotonde bij de ringweg;

Uitvoering in grote lijnen in de tweede helft 2021 (aanbrengen voorbelasting) en tweede en derde kwartaal 2022

De voorbereidende werkzaamheden voor de ontsluitingsroute zijn vorig jaar al gestart. Het zandtransport naar het zanddepot is al in volle gang en de kabels en leidingen op de plek van de nieuwe rotonde Vossenburg-Hoofdweg zijn al verlegd.

Deze week gaat het werk aan de nieuwe rotonde Hoofdweg-Vossenburglaan echt beginnen. Als eerste stap wordt de Hoofdweg een stukje verlegd zodat er ruimte vrij komt de rotonde te maken.

Over het ontwerp van de nieuwe route en de bouwplanning heeft Bureau Meerstad een toelichtende film. De film kunt u hier bekijken: https://youtu.be/V26TUrcnfIU

We stellen het zeer op prijs wanneer u dit nieuwsbericht en de film zou willen delen met uw achterban.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact op via info@meerstad.eu of 050 – 599 57 10.

Midden-Groningen vervangt Makkelijk Melden-app met Fixi op 14 december 2020

Lantaarnpaal stuk of stoeptegel los? Staat er afval naast de container? Net als u willen we dit graag snel oplossen. Uw meldingen helpen ons daarbij. Tot nu toe kon u dit snel melden met de Makkelijk Melden-app.

Vanaf maandag 14 december gebruiken we een andere app: Fixi. Dit komt omdat het contract voor de Makkelijk Melden-app afloopt. Fixi is een handige app die gemakkelijk in gebruik is. U vindt deze app gratis in Apple App Store en Google Play Store. Zet de app op uw telefoon en de rest wijst zichzelf. Als u een melding doet met de app, ontvangt u altijd een bericht ter bevestiging. En u ontvangt bericht als de melding is afgehandeld. U kunt ook een foto bij de melding plaatsen, dan is direct duidelijk wat u bedoelt. Wel zo makkelijk!

Makkelijke Melden-app vervalt; vanaf 14 december alleen meldingen met Fixi

Alle meldingen die wij tot en met 13 december via de Makkelijk Melden app ontvangen hebben, handelen wij af. Per 14 december kunnen we alleen nog meldingen met Fixi ontvangen. De Makkelijk Melden-app kunt u verwijderen.

Fixi app downloaden

U kunt de Fixi-app gratis op uw smartphone zetten. U vindt de app via App Store of Google Play Store:

#zegtmoar: samen werken aan een mooie en schone gemeente

Heeft u een melding over de leefruimte? Moet een ondergrondse container extra geleegd worden of een schommel in de speeltuin gerepareerd worden? Zeg ’t moar! Laat het ons weten met de app. Zo dragen we samen een steentje bij aan een mooie en betere samenleving! #zegtmoar

NIEUW: HARKSTEDE TV

Harkstede TV is het YouTube kanaal van de vereniging Dorpsbelangen Harkstede. We plaatsen zelf video’s van allerlei activiteiten in ons mooie dorp of organiseren zelfs LIVE streams.
Om als eerste op de hoogte te zijn van LIVE streams of nieuw geplaatste video’s abonneer je dan direct op ons kanaal en krijg als eerste een alert bij nieuwe activiteit op het kanaal.

Maar we willen het ook beschikbaar maken voor bewoners van Harkstede en omstreken om video’s te plaatsen. Deze worden wel door onze beheerder gecontroleerd op relevantie en of er geen kwetsende beelden in worden gebruikt. U kunt uw bijdrage of een download link mailen naar ons mailadres: dorpsbelangenharkstedetv@gmail.com

Van sportactiviteiten tot muziek en van kinder activiteiten tot dorps bijeenkomsten Harkstede TV wil het allemaal tonen.
We gaan gelijk goed los met een LIVE uitzending van de aankomst van Sinterklaas in de monumentale kerk te Harkstede op 21 november. Hou onze website en social media in de gaten
Abonneer je daarom direct via deze link https://www.youtube.com/channel/UCWcgqpfpPI7kQUavcCpYRAg je krijgt dan als eerste een melding wanneer we LIVE gaan of een nieuwe video is gepost. Vergeet ons YouTube kanaal ook niet te delen met vrienden en familie!

Evaluatie Kindervakantieweken

Naar aanleiding van de kindervakantieweken die dit jaar in een andere vorm zijn gegoten dan anders hebben we jullie gevraagd om je mening. Dit zijn daarvan de uitslagen.

Welke variant van de kindervakantieweek spreekt jouw kind(eren) het meest aan?

Reacties

 • Is toch het meest speciaal
 • vaak zijn we net in die ene week hutten bouwen op vakantie
 • Huttenbouwen is door mijn zoon altijd fantastisch gevonden. Maar op een 12 jarige leeftijd vond hij het niet meer leuk.
 • 1 week huttenbouwen en activiteiten verspreid over twee weken (ipv hele zomervakantie)
 • Voor alle leeftijden toegankelijk
 • Misschien iets begin en aan het einde ..

Wat vond je kind(eren) van het aanbod van de activiteiten dit jaar?

Reacties

 • Paardrijden kijken ze lang naar uit. Andere activiteiten niet veel aan deelgenomen.
 • vooral de gym
 • Niet stoer om het leuk te vinden maar het was natuurlijk wel leuk.

Wat vonden jullie van de planning van de activiteiten? (m.b.t. spreiding over de vakantieweken en tijdstippen)

Reacties

 • Meeste activiteiten in laatste week vond ik goed. Dat is toch ‘de’ week. Andere activiteiten ook goed gepland.
 • hadden van mij nog wel meer activiteiten mogen zijn
 • Combinatie groepsactiviteiten en zelf iets ondernemen was goed in balans.
 • Iets te veel verspreid

Wat vonden jullie van de prijzen van het aanbod?

Wat vonden jullie van de communicatie met en vanuit de vrijwilligersorganisatie van de kindervakantieweken? (Nb. we zijn ons bewust van de beperkingen van inschrijfpagina)

Reacties

 • Gewoon prima!
 • Een activiteit had ik via de mail afgezegd maar geen reactie. Was netjes geweest wanneer ik een mailtje had gekregen van ontvangst
 • Slechte communicatie via het algemene mailadres; had een mail gestuurd met vragen, maar tot op heden nog geen reactie ontvangen. Inschrijving tot het laatste moment is mogelijk, maar je krijgt dan geen bevestiging of praktische informatie meer toegestuurd over de activiteit (zoals bijvoorbeeld groepsindeling); overigens was dit bij het paardrijden niet het geval
 • Communicatie was prima

Om de kindervakantieweek ook in 2021 mogelijk te maken zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Ook voor andere activiteiten of bestuurlijke taken heeft dorspbelangen nog behoefte aan hulp. Zo kunnen we met elkaar blijven werken aan de leefbaarheid van Harkstede. Dat kan eenmalig zijn of voor langere tijd. Zou je kunnen en willen helpen? Dan bespreken we graag de mogelijkheden.

Reacties

 • Zit op dit moment in de oudervereniging op school. Mocht ik daar niet meer inzitten, dan misschien belangstelling. Anders is het me te druk
 • Dat wil ik pas in 2021 bepalen.
 • zodra onze jongste ook naar school gaat zou het wel kunnen
 • Zoals het dit jaar was gepland wil ik best helpen bij bepaalde activiteiten, super leuk!!!
 • Geen tijd voor organisatie. Evt wel helpen met huttenbouwweek. Al eens overlegd met Anke.
 • ik vond het leuk om iets te kunnen assisteren daar waar er nog te weinig begeleiding was
 • Als eenoudergezin en import is dit conservatieve dorp geen goede plek om te wonen. Na diverse pogingen iets voor deze gemeenschap te betekenen ben ik opgehouden en leidt heel bewust een teruggetrokken leven in afwachting op andere huisvesting buiten Harkstede.
 • Ik wil incidenteel best helpen, maar kan dit op voorhand helaas niet vastleggen
 • Ik help graag incidenteel als vrijwilliger mee bij georganiseerde activiteiten
 • Ik meld me aan als vrijwilliger

Plan voor nieuwe woonvorm aan Hoofdweg en vragen en antwoorden

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in  Groningen een nieuwe woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen  voor wie nu nog geen goede woonplek is. De beoogde nieuwe woonvorm  bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als  tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede. 

In september zijn en worden bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe  omgeving van de Hoofdweg 143a geïnformeerd over dit plan. Dit gebeurt via  (persoonlijke) gesprekken. 

Bewoners 

Voor een groep mensen in Groningen is nu nog geen goede woonplek. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische  en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een  omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig  hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen  wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen. 

Beheerder 

Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De  beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor direct  omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team  van medewerkers van zorginstellingen. 

Locatie 

De locatie aan de Hoofdweg 143a is gekozen omdat: 

 • de grond van de gemeente is;  
 • er minimaal 100 meter afstand is tot de meeste omliggende woningen; er al aansluitingen voor elektriciteit, water en riool aanwezig zijn; het terrein groot genoeg is voor 10 woningen; 
 • er winkels in de buurt zijn (in Harkstede). 

Er is ook gekeken naar andere locaties in de gemeente Groningen. Deze plekken zijn  niet of minder geschikt. 

Woonvorm 

Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals  Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit  Denemarken. De woningen worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent  scheve of afwijkende huizen.

Procedure 

De 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor  de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het  plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het  bestemmingsplan geven voor 10 jaar. 

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken.

Planning 

Tussen oktober en december worden het plan verder uitgewerkt, zoals:  een ontwerp voor het terrein; 

 • afspraken over zorg aan de bewoners; 
 • het profiel van de beheerder. 

De planning is dat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt in het tweede kwartaal  van 2021. 

Plan en idee 

Het plan voor deze nieuwe woonvorm past: 

 • bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare  mensen in onze samenleving; 
 • in de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte  woonruimte te hebben; 
 • bij de landelijke en de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te  voorkomen en verminderen. 

Het idee voor deze woonvorm is van zes zorginstellingen: WerkPro, Limor, Leger des  Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN. Woningcorporatie Lefier gaat de woningen  plaatsen en verhuren.

Vragen en antwoorden

Plan

Waarom is deze nieuwe woonvorm nodig? 

Omdat er in Groningen een groep mensen is voor wie nu nog geen goede woonplek is. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Met de nieuwe woonvorm krijgen mensen uit deze groep voor langere tijd een eigen plek om te wonen. 

Het plan voor de nieuwe woonvorm past: 

 • bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze  samenleving; 
 • in de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben; bij de landelijke, maar ook de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en  verminderen. 

Van wie is het idee voor de nieuwe woonvorm? 

Van zes zorginstellingen: Stichting WerkPro, Limor, Leger des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en  VNN. 

Bestaat deze woonvorm al ergens anders? 

Ja, ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam,  Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen  worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

Bewoners en beheerder 

Wie worden de bewoners van de eenpersoonswoningen? 

Maximaal 9 mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is in Groningen. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of  verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo  weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te  verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken  en voorwaarden die erbij horen. 

Zijn de bewoners al bekend? 

Nee, het is nog niet bekend wie in de woningen gaan wonen. Wel is bekend welke mensen tot de  groep horen waar de woningen voor zijn bedoeld. Op een later moment worden mogelijke bewoners  benaderd en de woningen toegewezen. 

Krijgen de bewoners begeleiding? 

Ja, de bewoners krijgen zorg en begeleiding. Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij  woont en werkt op het terrein. De beheerder werkt bij Stichting WerkPro. De beheerder let op en  begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor direct omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen. 

Plek 

Op welke plek komen de woningen? 

Als plek voor de 10 woningen is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede, gemeente Groningen. 

Waarom is voor deze plek gekozen? 

Deze locatie is gekozen omdat: 

 • de grond van de gemeente is; 
 • er minimaal 100 meter afstand is tot de meeste omliggende woningen;  
 • er al aansluitingen voor elektriciteit, water en riool aanwezig zijn; 
 • het terrein groot genoeg is voor 10 woningen; 
 • er winkels in de buurt zijn (in Harkstede). 

Is ook naar andere plekken gekeken? 

Ja, er is ook gekeken naar andere plekken in de gemeente Groningen. Deze plekken zijn niet of  minder geschikt omdat: 

 • de grond niet van de gemeente is; 
 • er nog geen aansluitingen voor elektriciteit, water en riool zijn; 
 • het terrein niet groot genoeg is; 
 • winkels te ver weg zijn. 

Woningen 

Hoe komen de tijdelijke woningen eruit te zien? 

De eenpersoonswoningen worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche,  toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woningen staan bij  elkaar op één terrein. 

Wie gaat de tijdelijke woningen bouwen en verhuren? 

Woningcorporatie Lefier laat de woningen plaatsen en gaat ze verhuren.

Procedure 

Passen de woningen in het bestemmingsplan? 

Nee, de 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor de  woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de  woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemming geven voor maximaal 10  jaar. Dit betekent dat de woningen 10 jaar aan de Hoofdweg 143a kunnen blijven staan. 

Kunt u bezwaar maken tegen de woningen? 

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de  vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning  aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 

Hoe u bezwaar kunt maken als de vergunning is gegeven, leest u op  

gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken 

Planning 

Wat is de planning van het plan voor de nieuwe woonvorm?  

In september zijn en worden bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe omgeving van de  Hoofdweg 143a geïnformeerd over het plan. Dit gebeurt via (persoonlijke) gesprekken.  

Tussen oktober en december worden het plan verder uitgewerkt, zoals:  

 • een ontwerp voor het terrein; 
 • afspraken over zorg aan de bewoners; 
 • het profiel van de beheerder. 

De planning is dat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt in het tweede kwartaal van 2021. 

Betrokken organisaties 

Welke organisaties zijn betrokken bij dit plan? 

 • De gemeente Groningen is opdrachtgever. De gemeente maakt de nieuwe woonvorm. mogelijk door onder meer de grond beschikbaar te stellen en zorg te vergoeden Zes zorginstellingen leveren zorg aan de bewoners. Dit zijn: Sichting WerkPro, Limor, Leger  des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN. Stichting WerkPro is het eerste  aanspreekpunt namens de zorginstellingen. 
 • Woningcorporatie Lefier levert de woningen en gaat ze verhuren. 

Contact 

Hoe kunt u een vraag stellen of opmerking doorgeven? 

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de nieuwe woonvorm? Stuur uw reactie via het contactformulier van de gemeente Groningen. Of bel de gemeente via 14 050.