Evaluatie Kindervakantieweken

Naar aanleiding van de kindervakantieweken die dit jaar in een andere vorm zijn gegoten dan anders hebben we jullie gevraagd om je mening. Dit zijn daarvan de uitslagen.

Welke variant van de kindervakantieweek spreekt jouw kind(eren) het meest aan?

Reacties

 • Is toch het meest speciaal
 • vaak zijn we net in die ene week hutten bouwen op vakantie
 • Huttenbouwen is door mijn zoon altijd fantastisch gevonden. Maar op een 12 jarige leeftijd vond hij het niet meer leuk.
 • 1 week huttenbouwen en activiteiten verspreid over twee weken (ipv hele zomervakantie)
 • Voor alle leeftijden toegankelijk
 • Misschien iets begin en aan het einde ..

Wat vond je kind(eren) van het aanbod van de activiteiten dit jaar?

Reacties

 • Paardrijden kijken ze lang naar uit. Andere activiteiten niet veel aan deelgenomen.
 • vooral de gym
 • Niet stoer om het leuk te vinden maar het was natuurlijk wel leuk.

Wat vonden jullie van de planning van de activiteiten? (m.b.t. spreiding over de vakantieweken en tijdstippen)

Reacties

 • Meeste activiteiten in laatste week vond ik goed. Dat is toch ‘de’ week. Andere activiteiten ook goed gepland.
 • hadden van mij nog wel meer activiteiten mogen zijn
 • Combinatie groepsactiviteiten en zelf iets ondernemen was goed in balans.
 • Iets te veel verspreid

Wat vonden jullie van de prijzen van het aanbod?

Wat vonden jullie van de communicatie met en vanuit de vrijwilligersorganisatie van de kindervakantieweken? (Nb. we zijn ons bewust van de beperkingen van inschrijfpagina)

Reacties

 • Gewoon prima!
 • Een activiteit had ik via de mail afgezegd maar geen reactie. Was netjes geweest wanneer ik een mailtje had gekregen van ontvangst
 • Slechte communicatie via het algemene mailadres; had een mail gestuurd met vragen, maar tot op heden nog geen reactie ontvangen. Inschrijving tot het laatste moment is mogelijk, maar je krijgt dan geen bevestiging of praktische informatie meer toegestuurd over de activiteit (zoals bijvoorbeeld groepsindeling); overigens was dit bij het paardrijden niet het geval
 • Communicatie was prima

Om de kindervakantieweek ook in 2021 mogelijk te maken zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Ook voor andere activiteiten of bestuurlijke taken heeft dorspbelangen nog behoefte aan hulp. Zo kunnen we met elkaar blijven werken aan de leefbaarheid van Harkstede. Dat kan eenmalig zijn of voor langere tijd. Zou je kunnen en willen helpen? Dan bespreken we graag de mogelijkheden.

Reacties

 • Zit op dit moment in de oudervereniging op school. Mocht ik daar niet meer inzitten, dan misschien belangstelling. Anders is het me te druk
 • Dat wil ik pas in 2021 bepalen.
 • zodra onze jongste ook naar school gaat zou het wel kunnen
 • Zoals het dit jaar was gepland wil ik best helpen bij bepaalde activiteiten, super leuk!!!
 • Geen tijd voor organisatie. Evt wel helpen met huttenbouwweek. Al eens overlegd met Anke.
 • ik vond het leuk om iets te kunnen assisteren daar waar er nog te weinig begeleiding was
 • Als eenoudergezin en import is dit conservatieve dorp geen goede plek om te wonen. Na diverse pogingen iets voor deze gemeenschap te betekenen ben ik opgehouden en leidt heel bewust een teruggetrokken leven in afwachting op andere huisvesting buiten Harkstede.
 • Ik wil incidenteel best helpen, maar kan dit op voorhand helaas niet vastleggen
 • Ik help graag incidenteel als vrijwilliger mee bij georganiseerde activiteiten
 • Ik meld me aan als vrijwilliger

Plan voor nieuwe woonvorm aan Hoofdweg en vragen en antwoorden

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in  Groningen een nieuwe woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen  voor wie nu nog geen goede woonplek is. De beoogde nieuwe woonvorm  bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als  tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede. 

In september zijn en worden bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe  omgeving van de Hoofdweg 143a geïnformeerd over dit plan. Dit gebeurt via  (persoonlijke) gesprekken. 

Bewoners 

Voor een groep mensen in Groningen is nu nog geen goede woonplek. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische  en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een  omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig  hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen  wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen. 

Beheerder 

Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De  beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor direct  omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team  van medewerkers van zorginstellingen. 

Locatie 

De locatie aan de Hoofdweg 143a is gekozen omdat: 

 • de grond van de gemeente is;  
 • er minimaal 100 meter afstand is tot de meeste omliggende woningen; er al aansluitingen voor elektriciteit, water en riool aanwezig zijn; het terrein groot genoeg is voor 10 woningen; 
 • er winkels in de buurt zijn (in Harkstede). 

Er is ook gekeken naar andere locaties in de gemeente Groningen. Deze plekken zijn  niet of minder geschikt. 

Woonvorm 

Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals  Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit  Denemarken. De woningen worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent  scheve of afwijkende huizen.

Procedure 

De 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor  de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het  plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het  bestemmingsplan geven voor 10 jaar. 

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken.

Planning 

Tussen oktober en december worden het plan verder uitgewerkt, zoals:  een ontwerp voor het terrein; 

 • afspraken over zorg aan de bewoners; 
 • het profiel van de beheerder. 

De planning is dat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt in het tweede kwartaal  van 2021. 

Plan en idee 

Het plan voor deze nieuwe woonvorm past: 

 • bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare  mensen in onze samenleving; 
 • in de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte  woonruimte te hebben; 
 • bij de landelijke en de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te  voorkomen en verminderen. 

Het idee voor deze woonvorm is van zes zorginstellingen: WerkPro, Limor, Leger des  Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN. Woningcorporatie Lefier gaat de woningen  plaatsen en verhuren.

Vragen en antwoorden

Plan

Waarom is deze nieuwe woonvorm nodig? 

Omdat er in Groningen een groep mensen is voor wie nu nog geen goede woonplek is. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Met de nieuwe woonvorm krijgen mensen uit deze groep voor langere tijd een eigen plek om te wonen. 

Het plan voor de nieuwe woonvorm past: 

 • bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze  samenleving; 
 • in de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben; bij de landelijke, maar ook de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en  verminderen. 

Van wie is het idee voor de nieuwe woonvorm? 

Van zes zorginstellingen: Stichting WerkPro, Limor, Leger des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en  VNN. 

Bestaat deze woonvorm al ergens anders? 

Ja, ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam,  Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen  worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

Bewoners en beheerder 

Wie worden de bewoners van de eenpersoonswoningen? 

Maximaal 9 mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is in Groningen. De bestaande  woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of  verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo  weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te  verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken  en voorwaarden die erbij horen. 

Zijn de bewoners al bekend? 

Nee, het is nog niet bekend wie in de woningen gaan wonen. Wel is bekend welke mensen tot de  groep horen waar de woningen voor zijn bedoeld. Op een later moment worden mogelijke bewoners  benaderd en de woningen toegewezen. 

Krijgen de bewoners begeleiding? 

Ja, de bewoners krijgen zorg en begeleiding. Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij  woont en werkt op het terrein. De beheerder werkt bij Stichting WerkPro. De beheerder let op en  begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor direct omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen. 

Plek 

Op welke plek komen de woningen? 

Als plek voor de 10 woningen is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede, gemeente Groningen. 

Waarom is voor deze plek gekozen? 

Deze locatie is gekozen omdat: 

 • de grond van de gemeente is; 
 • er minimaal 100 meter afstand is tot de meeste omliggende woningen;  
 • er al aansluitingen voor elektriciteit, water en riool aanwezig zijn; 
 • het terrein groot genoeg is voor 10 woningen; 
 • er winkels in de buurt zijn (in Harkstede). 

Is ook naar andere plekken gekeken? 

Ja, er is ook gekeken naar andere plekken in de gemeente Groningen. Deze plekken zijn niet of  minder geschikt omdat: 

 • de grond niet van de gemeente is; 
 • er nog geen aansluitingen voor elektriciteit, water en riool zijn; 
 • het terrein niet groot genoeg is; 
 • winkels te ver weg zijn. 

Woningen 

Hoe komen de tijdelijke woningen eruit te zien? 

De eenpersoonswoningen worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche,  toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woningen staan bij  elkaar op één terrein. 

Wie gaat de tijdelijke woningen bouwen en verhuren? 

Woningcorporatie Lefier laat de woningen plaatsen en gaat ze verhuren.

Procedure 

Passen de woningen in het bestemmingsplan? 

Nee, de 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor de  woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de  woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemming geven voor maximaal 10  jaar. Dit betekent dat de woningen 10 jaar aan de Hoofdweg 143a kunnen blijven staan. 

Kunt u bezwaar maken tegen de woningen? 

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de  vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning  aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 

Hoe u bezwaar kunt maken als de vergunning is gegeven, leest u op  

gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken 

Planning 

Wat is de planning van het plan voor de nieuwe woonvorm?  

In september zijn en worden bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe omgeving van de  Hoofdweg 143a geïnformeerd over het plan. Dit gebeurt via (persoonlijke) gesprekken.  

Tussen oktober en december worden het plan verder uitgewerkt, zoals:  

 • een ontwerp voor het terrein; 
 • afspraken over zorg aan de bewoners; 
 • het profiel van de beheerder. 

De planning is dat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt in het tweede kwartaal van 2021. 

Betrokken organisaties 

Welke organisaties zijn betrokken bij dit plan? 

 • De gemeente Groningen is opdrachtgever. De gemeente maakt de nieuwe woonvorm. mogelijk door onder meer de grond beschikbaar te stellen en zorg te vergoeden Zes zorginstellingen leveren zorg aan de bewoners. Dit zijn: Sichting WerkPro, Limor, Leger  des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN. Stichting WerkPro is het eerste  aanspreekpunt namens de zorginstellingen. 
 • Woningcorporatie Lefier levert de woningen en gaat ze verhuren. 

Contact 

Hoe kunt u een vraag stellen of opmerking doorgeven? 

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de nieuwe woonvorm? Stuur uw reactie via het contactformulier van de gemeente Groningen. Of bel de gemeente via 14 050.

Voortgang werkzaamheden noordelijke ontsluitingsroute 16 september 2020

Sinds dit voorjaar werken we aan de voorbereiding van de aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute. Dat is de nieuwe route voor auto, fiets en openbaar vervoer tussen de Vossenburglaan-Hoofdweg en de P+R – Oostelijke ringweg. Dit najaar gaan de werkzaamheden echt van start. In dit bericht leggen we graag uit welke werkzaamheden de komende maanden gepland staan. Dat doen we wel met een slag om de arm. De definitieve selectie van aannemers is nog niet rond. Zij zien soms redenen een planning aan te passen. Ook het weer of andere zaken die we onderweg tegenkomen, kunnen de planning beïnvloeden.

Zanddepot

Voor de aanleg van de ontsluitingsroute is veel zand nodig. Dat komt achter de Pilotenweg vandaan, waar we werken aan de uitbreiding van het Woldmeer. Het zand wordt gemengd met water en via buizen vervoerd naar het zanddepot. Dat zanddepot komt in het weiland tussen de Hoofdweg en de Middelberterweg. Voordat het zand in het zanddepot kan worden gespoten, moeten we de komende maanden het nodige voorbereidende grondwerk doen. De buizen voor het zandtransport komen ook boven de Hoofdweg te liggen. Over het zandtransport hebben we een filmpje gemaakt, dat kunt u hier bekijken. De verwachting is dat het zandtransport in oktober start en zo’n zes maanden duurt.

Omleidingsroute Hoofdweg – Vossenburglaan

Op de kruising Hoofdweg – Vossenburglaan komt een nieuwe rotonde. Om die te kunnen bouwen en zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken, moeten we een omleidingsroute maken voor auto’s en fietsers. Dat gebeurt ook dit najaar. De omleidingsroute blijft tot eind 2021 liggen, dan is de rotonde klaar voor gebruik.

Informeren aanwonenden

Direct aanwonenden informeren we regelmatig over de werkzaamheden. Eind oktober – begin november organiseren we, als de coronamaatregelen het toestaan, meerdere kleinschalige informatiebijeenkomsten waarvoor we omwonenden gericht uitnodigen. Dan zijn de aannemers geselecteerd en weten we weer meer over de planning, bouwmethodes etc.

Planning op langere termijn

De aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute is opgeknipt in drie delen, te zien op onderstaand kaartje. De werkzaamheden aan het eerste deel starten dit najaar. De werkzaamheden aan de onderdoorgang bij de Middelberterweg starten volgens de huidige planning in het voorjaar van 2021. Ook hier is een tijdelijke omleidingsroute nodig. Als laatste wordt het deel tussen de onderdoorgang en de P+R aangelegd. Als alles volgens planning planning verloopt, is de nieuwe route in de zomer van 2022 helemaal klaar.

Meerstad Ontsluitingsroute

Repair Café start weer op!

We starten het Repair Café weer op! Op zaterdag 12 september staan onze reparateurs weer klaar in het theehuis en de stal van Cosis Ons Hertenkamp, Appelhof 32 te Harkstede. Er wordt gerepareerd van 13.00-16.00 uur. We zijn niet met de voltallige groep vrijwilligers aanwezig, vanwege de corona maatregelen. Ook een kopje koffie drinken in het theehuis kan nu niet, maar buiten op het terras natuurlijk wel. We houden ons aan de 1,5 meter afstand.

Meerstad gaat uitbreiden

Meerstad wordt uitgebreid om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen. Hiervoor is veel zand nodig. Dat wordt ten oosten van de roeibaan gewonnen en naar een zanddepot verplaatst.

Het vervoer van dit zand zal via ‘hydraulisch’ transport gaan. Dit betekent dat er via buizen zand met water naar de plek van bestemming wordt gepompt. Dit scheelt veel ritten met vrachtwagens en CO2 uitstoot.

Het buizensysteem zal in oktober worden aangelegd en lopen deels over land en over water. Als de buizen eenmaal liggen zullen omwonende hiervan niets meer merken.
Bijgesloten is een kaart waar de buizen komen te liggen en de begeleidende brief omtrent de werkzaamheden. Bij vragen en/of meer informatie kan contact worden opgenomen via 050 – 599 57 10 of een mail worden gestuurd naar info@meerstad.eu

 

Aanmelden Kinderactiviteiten Zomervakantie

Mede door corona zien onze KinderVakantieweek activiteiten er dit jaar anders uit. Er is geen Timmerdorp en zijn de activiteiten nu over de hele schoolvakantie verspreid. De activiteiten die nu bekend zijn staan hieronder.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over de activiteiten zoals locatie, groepsindeling en kosten, maar ook voor het verplicht inschrijven (m.u.v. het voetbal) op deze activiteiten.

Voor onderstaande activiteiten kan je je aanmelden via: https://inschrijven.nl/form/2020081050498-nl

Oproep: Samen organiseren van activiteiten voor kids t/m 12 jaar in de schoolvakantie

Wat doen jullie in de schoolvakantie? Af en toe een dagje of weekje weg en verder thuisblijven?

Dorpsbelangen wil graag met jullie, ouders en kinderen, een Kindervakantieprogramma maken gedurende de gehele schoolvakantie op enkele dagen per week, zodat we toch een leuke vakantie hebben.

Als basislocatie maken we gebruik van De Vakantievilla: de kantine en de velden van vvHarkstede. We houden ons aan de coronamaatregelen en werken met corona protocollen. Voor buitenactiviteiten en binnenactiviteiten, met kleine groepen, zijn er veel mogelijkheden.

We denken aan activiteiten op het gebied van Sport & Spel, Dans & Muziek, Knutselen & Koken, Mode & Fashion, etc.

We hebben al een aantal activiteiten klaar staan waar we hulp van ouders bij nodig hebben om door te kunnen laten gaan. Zoals gewoonlijk vragen we van ouders 1 x mee te helpen bij een activiteit.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om zelf activiteiten aan te dragen.

Meedoen?

Kun en wil jij als ouder een activiteit aanbieden voor een (kleine) groep kinderen voor een paar uur of voor een dagdeel, een ochtend, middag of avond? Wij kunnen dat samen met jou organiseren. Neem snel contact met ons op kindervakantieweek@dorpsbelangenharkstede.nl

Speeltuin weer open op zaterdagen!

Vanaf 1 juni mag de speeltuin weer open voor bezoekers, daarbij wordt volgens een corona protocol gewerkt.

Omdat er veel behoefte is aan activiteiten willen we graag van 6 juni t/m 29 augustus alle zaterdagmiddagen van 13.00-17.00 uur de speeltuin openstellen.

Voor een deel hebben we daar al vrijwilligers voor, maar dat zijn er nog niet genoeg om alle zaterdagen open te kunnen.

Wil jij ook eens op een zaterdagmiddag een dienst draaien?
Meld je dan aan bij info@dorpsbelangenharkstede.nl