Oproep: Samen organiseren van activiteiten voor kids t/m 12 jaar in de schoolvakantie

Wat doen jullie in de schoolvakantie? Af en toe een dagje of weekje weg en verder thuisblijven?

Dorpsbelangen wil graag met jullie, ouders en kinderen, een Kindervakantieprogramma maken gedurende de gehele schoolvakantie op enkele dagen per week, zodat we toch een leuke vakantie hebben.

Als basislocatie maken we gebruik van De Vakantievilla: de kantine en de velden van vvHarkstede. We houden ons aan de coronamaatregelen en werken met corona protocollen. Voor buitenactiviteiten en binnenactiviteiten, met kleine groepen, zijn er veel mogelijkheden.

We denken aan activiteiten op het gebied van Sport & Spel, Dans & Muziek, Knutselen & Koken, Mode & Fashion, etc.

We hebben al een aantal activiteiten klaar staan waar we hulp van ouders bij nodig hebben om door te kunnen laten gaan. Zoals gewoonlijk vragen we van ouders 1 x mee te helpen bij een activiteit.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om zelf activiteiten aan te dragen.

Meedoen?

Kun en wil jij als ouder een activiteit aanbieden voor een (kleine) groep kinderen voor een paar uur of voor een dagdeel, een ochtend, middag of avond? Wij kunnen dat samen met jou organiseren. Neem snel contact met ons op kindervakantieweek@dorpsbelangenharkstede.nl

Speeltuin weer open op zaterdagen!

Vanaf 1 juni mag de speeltuin weer open voor bezoekers, daarbij wordt volgens een corona protocol gewerkt.

Omdat er veel behoefte is aan activiteiten willen we graag van 6 juni t/m 29 augustus alle zaterdagmiddagen van 13.00-17.00 uur de speeltuin openstellen.

Voor een deel hebben we daar al vrijwilligers voor, maar dat zijn er nog niet genoeg om alle zaterdagen open te kunnen.

Wil jij ook eens op een zaterdagmiddag een dienst draaien?
Meld je dan aan bij info@dorpsbelangenharkstede.nl

Kindervakantieweek 2020 zoekt versterking

Elk jaar is het weer een feest en doen meer dan honderd kinderen mee aan de activiteiten in de laatste week van de zomervakantie. Voor de Kindervakantieweek 2020 zijn we op zoek naar enkele enthousiaste (groot)ouders om ons team te versterken. We hebben nog mensen nodig voor het:

  • Helpen ontwikkelen van het programma
  • Maken en uitvoeren van een communicatieplan
  • Ontwikkelen van de vormgeving
  • Helpen organiseren en regelen van de voorbereidende activiteiten

Het team start  in januari. Deelname kost u gemiddeld 1,5 uur per week.

Meedoen? Of gewoon eerst geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar  info@dorpsbelangenharkstede.nl  of bel met Anke van Duuren 06-242641491

Oproep: glazen potjes voor Allerzielen

Een oproep voor het verzamelen van schone glazen potjes (zonder etiket en deksel). De Werkgroep Allerzielen wil u vragen om glazen potjes te verzamelen voor Allerzielen op donderdag 2 november. U kunt uw verzameling inleveren bij Truus Jongerden telefoon 050-8538657. Bij voorbaat dank!

Herdenking 4 mei 2017

Bron: Bokkeblad 10-5-2017

Evenals voorgaande jaren was er ook dit jaar een herdenking bij het 4 mei monument in Harkstede. Tijdens de herdenking werden de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht, ook werden de Nederlandse slachtoffers herdacht die in de jaren daarna in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies, waar ook ter wereld, zijn omgekomen. Dit jaar was er speciaal aandacht voor de veteranen als bewijs van eerbetoon aan hen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Leerlingen van de scholen in Harkste de hadden een gedichtje of een verhaaltje gemaakt over veteranen en over de Tweede Wereldoor log. De burgemeester was op school geweest om over het onderwerp te vertellen. Om kwart voor acht begon de klok te luiden met rouwslag. Ondertussen brachten twee meisjes met de heer Jonger den de krans op de plaats bij het monument. Wethouder Boersma en raadslid Hoeksema legden daarna een bloemstuk namens de gemeente Slochteren. Twee minuten voor acht zweeg de klok en bracht een trompettist de Taptoe Signalen ten gehore. Daarna was het twee minuten stil. Twee verhaaltjes over veteranen werden voorgelezen door de kinderen. De heer Jongerden uit Harkstede, Libanon veteraan, vertelde over zijn ervaringen en angsten tijdens de missie. Na deze toespraak lazen kinderen hun bijdrage voor over de Tweede Wereldoorlog. Als laatste sprak wethouder Boersma over angsten die mensen ondervonden tijdens de oorlog en ook nog daarna. Aan het eind van de plechtigheid werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Klik hier voor de foto’s van de herdenking.

Bankjes bij ‘40-’45-monument Harkstede

Vrijdag 28 april hebben Geert Dijkstra en Peter Renkema een tweetal zitbankjes geplaatst voor het monumentje bij de monumentale kerk. Dit dankzij een subsidie van het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Slochteren, alsmede aanvullende bijdragen door Peter Renkema van Renkema Grondwerken en Verzameling/ Museum 40-45. De bankjes kunnen niet alleen op de jaarlijkse 4 mei-herdenking worden gebruikt, maar zeker ook door de vele jaarlijkse belangstellende bezoekers  van de kerk. Afgelopen jaar was het monumentje geadopteerd door Verzameling/ Museum 40-45. Het komend jaar zal dit gedaan worden door Gert Holtjer, (Libanon)-veteraan. De losgelaten tegels op het monumentje zijn recent weer hersteld door Bouwbedrijf van Calkar B.V.

Bezoek burgemeester Ten Brink aan obs Driespan en cbs De Ster

Op uitnodiging van Dorpsbelangen Harkstede bracht burgemeester Ten Brink op donderdag 6 april een bezoek aan de gezamenlijke groepen acht van obs Driespan en cbs De Ster. De burgemeester was gevraagd om de jeugd iets te vertellen over 4 mei met het thema ’veteranen’. De burgemeester begon met de vraag: waaraan herken je de burgemeester? Aan de ketting, maar hoe heet deze ketting? De burgemeester moest hier zelf het antwoord op geven: ambtsketen.

De burgemeester vroeg of de jeugd wist wat veteranen zijn en of ze veteranen kennen? De veteranen worden elk jaar uitgenodigd op het gemeentehuis, paspoortgebouw zoals één van de leerlingen zei, in Slochteren. Met deze veteranenmiddag worden de veteranen bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede nu en in het verleden. Het gaat dan niet alleen om veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de groeiende groep ’jonge’ veteranen die in recente vredesmissies actief waren of nog zijn.

De jeugd is gevraagd om een kort verhaal of een gedichtje te maken. Een jury zal alles beoordelen en vijf verhalen/gedichtjes kunnen dan worden voorgelezen tijdens de 4 mei herdenking. Uiteraard vertelde de burgemeester veel over de veelzijdigheid van zijn beroep en hebben de kinderen er veel van opgestoken. Tot slot mochten de kinderen vragen stellen en als laatste werd er nog een gezamenlijke groepsfoto gemaakt. Burgemeester Ten Brink werd daarna bedankt voor zijn komst en uitleg.

Nieuwe tafels en banken voor de Jeu de Boulesbanen

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart was het weer zo ver. Het Oranje Fonds organiseerde voor de 13e keer NLdoet in het hele Koninkrijk. Zo ook de Jeu de Boules Club van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede. Zij hebben buitenmeubilair getimmerd voor de jeu de boules banen die op de locatie van Novo Ons Hertenkamp liggen. De oude picknicktafels die er stonden waren aan vervanging toe. Er zijn twee robuuste tafels en een aantal bankjes getimmerd. Om samen aan te zitten en dankzij losse bankjes kunnen straks toeschouwers ook langs de banen zitten om de spelers aan te moedigen. Een 12-tal vrijwilligers heeft de klus geklaard. Naast de financiele bijdrage van NL Doet hebben ook particulieren bijgedragen in de kosten, zoals bijv. de benodigde latten. Tijdens het klussen zorgden enkele gastvrouwen en medewerkers van Novo voor de inwendige mens met heerlijke snert en broodjes. Want naast nuttig werd het vooral ook een gezellige dag. Met heerlijk voorjaarsweer. Menigeen kwam dan ook even langs om een kijkje te nemen. Lid worden van de Jeu de Boules Club? Aanmelden kan via het contactformulier.

Klik op onderstaand album voor de foto’s (opent in nieuw scherm)