Contributie

Tijdens de ALV op 11 april 2018 is besloten om de contributie niet te wijzigen ten opzichte van 2017. De contributie voor 2018 bedraagt € 6,00 per huishouden per jaar en dient te worden voldaan per automatische incasso. Indien u de contributie zelf overmaakt of contant komt betalen, bedraagt de contributie € 7,50 per jaar.

Wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven dan graag de contributie zelf overmaken naar:
NL97 RABO 0129 0444 90 tnv Dorpsbelangen Harkstede
met vermelding van uw lidnummer en postcode met huisnummer.

Rond 31 mei wordt de contributie van € 6,00 via automatische incasso geïnd.

Klik hier om u aan te melden als lid van Dorpsbelangen Harkstede.

Klik hier als u al lid bent en een machtiging voor incasso van de contributie wilt afgeven.