Hoe kan de gemeente beter met jou samenwerken?

In onze gemeente vragen we jou als inwoner steeds vaker om je mening, bijvoorbeeld
over hoe het er in jouw buurt uitziet. Goed samenleven vraagt ook om jouw actieve
inzet, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk voor een maatschappelijk project of hulp aan
een oudere buurtgenoot.

De komende jaren gaat de gemeente Midden-Groningen nog meer ruimte maken voor
initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom willen we weten of de manier waarop wij
als raadsleden, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren werken,
aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en willen doen.
Om daar achter te komen, houden we een enquête. We vragen je daarin naar je
ervaringen met de gemeente. We zijn bijvoorbeeld benieuwd of je vindt dat je genoeg
informatie hebt over hoe en wanneer beslissingen worden genomen. Is er genoeg
ruimte voor jou om mee te denken? Hoe kan de gemeente initiatieven van inwoners
beter stimuleren? Wat wil en kun je zelf bijdragen? En wat verwacht je van de
gemeente?

Anders werken
De antwoorden op deze en andere vragen, gebruiken we om anders te gaan werken,
voor en met inwoners. Passend bij hoe de inwoners van Midden-Groningen met ons
willen samenwerken. Zo verbeteren we met elkaar onze lokale democratie: inwoners,
politici en ambtenaren leren elkaar kennen en werken beter samen. Door mee te
denken, beslissen en doen, druk je als inwoner je stempel op goed samenleven, wonen
en werken in Midden-Groningen.

Vertel ons dus: wat gaat er goed? Wat kan er beter?

Tussen 31 maart en 21 april staat de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie op
https://www.midden-groningen.nl/geefjemening

Die vragenlijst is ontwikkeld door de landelijke organisatie ‘Democratie in Actie’.
We horen ook graag van jou!

Nieuwe ontsluitingsroute Meerstad februari 2021

Zoals u weet, komt tussen de Vossenburglaan in Meerstad en de P+R een nieuwe snelle route voor auto, fiets en openbaar vervoer. Als alles volgens planning verloopt is de route eind 2022 klaar. De route bestaat uit twee nieuwe wegen: de Meerstadlaan en de nieuwe Borgweg. Omdat we geen inloopbijeenkomst kunnen organiseren, hebben we over het ontwerp van de ontsluitingsroute en de planning van de werkzaamheden een toelichtende film gemaakt.

De werkzaamheden aan de nieuwe ontsluitingsroute zijn opgeknipt in drie delen:

1.      De aanleg van de rotonde Vossenburglaan-Hoofdweg, de aanleg van het eerste stukje Meerstadlaan, de aanleg van de nieuwe Borgweg en de aanpassingen bij Klein Harkstede;

Uitvoering in grote lijnen van eind februari tot en met vierde kwartaal 2021

2.      De aanleg van de onderdoorgang Middelberterweg;

Uitvoering in grote lijnen van april 2021 tot laatste kwartaal 2022

3.      De verbinding van de Meerstadlaan aan de P+R Meerstad en de aanpassingen van de rotonde bij de ringweg;

Uitvoering in grote lijnen in de tweede helft 2021 (aanbrengen voorbelasting) en tweede en derde kwartaal 2022

De voorbereidende werkzaamheden voor de ontsluitingsroute zijn vorig jaar al gestart. Het zandtransport naar het zanddepot is al in volle gang en de kabels en leidingen op de plek van de nieuwe rotonde Vossenburg-Hoofdweg zijn al verlegd.

Deze week gaat het werk aan de nieuwe rotonde Hoofdweg-Vossenburglaan echt beginnen. Als eerste stap wordt de Hoofdweg een stukje verlegd zodat er ruimte vrij komt de rotonde te maken.

Over het ontwerp van de nieuwe route en de bouwplanning heeft Bureau Meerstad een toelichtende film. De film kunt u hier bekijken: https://youtu.be/V26TUrcnfIU

We stellen het zeer op prijs wanneer u dit nieuwsbericht en de film zou willen delen met uw achterban.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact op via info@meerstad.eu of 050 – 599 57 10.

Midden-Groningen vervangt Makkelijk Melden-app met Fixi op 14 december 2020

Lantaarnpaal stuk of stoeptegel los? Staat er afval naast de container? Net als u willen we dit graag snel oplossen. Uw meldingen helpen ons daarbij. Tot nu toe kon u dit snel melden met de Makkelijk Melden-app.

Vanaf maandag 14 december gebruiken we een andere app: Fixi. Dit komt omdat het contract voor de Makkelijk Melden-app afloopt. Fixi is een handige app die gemakkelijk in gebruik is. U vindt deze app gratis in Apple App Store en Google Play Store. Zet de app op uw telefoon en de rest wijst zichzelf. Als u een melding doet met de app, ontvangt u altijd een bericht ter bevestiging. En u ontvangt bericht als de melding is afgehandeld. U kunt ook een foto bij de melding plaatsen, dan is direct duidelijk wat u bedoelt. Wel zo makkelijk!

Makkelijke Melden-app vervalt; vanaf 14 december alleen meldingen met Fixi

Alle meldingen die wij tot en met 13 december via de Makkelijk Melden app ontvangen hebben, handelen wij af. Per 14 december kunnen we alleen nog meldingen met Fixi ontvangen. De Makkelijk Melden-app kunt u verwijderen.

Fixi app downloaden

U kunt de Fixi-app gratis op uw smartphone zetten. U vindt de app via App Store of Google Play Store:

#zegtmoar: samen werken aan een mooie en schone gemeente

Heeft u een melding over de leefruimte? Moet een ondergrondse container extra geleegd worden of een schommel in de speeltuin gerepareerd worden? Zeg ’t moar! Laat het ons weten met de app. Zo dragen we samen een steentje bij aan een mooie en betere samenleving! #zegtmoar